Case Taideyliopisto

Neljästä erillisestä sivustosta yksi yhtenäinen kokonaisuus

 

 Taideyliopisto syntyi vuonna 2013, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Yhdistymisen myötä syntyi myös tarve uudistaa uuden korkeakoulun verkkosivusto. Digian toteuttaman sivustouudistuksen tärkeimpänä tavoitteena oli yhdistää neljä verkkosivua yhdeksi kokonaisuudeksi, joka palvelee niin opiskelijoita, opettajia kuin tiedonjanoisia kansalaisiakin.

Hyödyt:

  • Verkkosivustoon integroidut palvelut mahdollistavat kaikkien käyttäjien palvelemisen monipuolisesti.
  • Drupal-julkaisujärjestelmä mahdollistaa helpot integraatiot nopeasti ja toimintavarmasti.
  • Huolellisesti suunniteltu sisällönhallinta on helppo käyttää ja mahdollistaa eritasoiset käyttäjäroolit.


Palvelumme ja ratkaisumme:

Kyseessä oli aivan uuden organisaation laaja ja kunnianhimoinen sivusto, joten mistään helposta tehtävästä ei ollut kyse. Rima oli koko ajan todella korkealla, mutta kaikesta selvittiin kuitenkin kunnialla. Digialla oli kiitettävän joustava ja ketterä ote tekemiseen.

Anna-Elina Matilainen, projektipäällikkö, TaideyliopistoNeljästä erillisestä sivustosta yksi yhtenäinen kokonaisuus

Taideyliopiston synnyn myötä edessä oli kolmen korkeakoulun sivuston sekä Taideyliopiston esittelysivuston yhdistäminen. Laajan uudistuksen toteuttajaksi valikoitui Digia, joka toteutti uuden sivuston Drupal-julkaisujärjestelmällä.

Noin 2000 opiskelijan Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät yhdeksi yliopistoksi. Kolmen yliopiston yhteenliittymällä oli neljä sivustoa – kolmen entisen korkeakoulun sivustot sekä uuden Taideyliopiston esittelysivu – mikä oli luonnollisesti ongelmallista.

Ennen sivustoprojektin alkua luova toimisto Bond oli tehnyt Taideyliopistolle palkitun visuaalisen ilmeen. Käyttöliittymäsuunnittelusta vastasi digitoimisto Buena. Leiskat olivat valmiit, ja asiakkaalla kova halu päästä sivuston uudistamisessa alkuun. Toteuttajaksi projektille valittiin Digia.

Digian toteuttaman sivustouudistuksen tärkeimpänä tavoitteena oli yhdistää neljä verkkosivua yhdeksi kokonaisuudeksi, joka palvelee niin opiskelijoita, opettajia kuin tiedonjanoisia kansalaisiakin.

Sen lisäksi oli tärkeää integroida sivustoon erilaisia palveluita kuten lipunmyyntipalvelut, mahdollistaa monikielisyys, sekä varmistaa, että sivusto ja sisällönhallinta ovat tarkoituksenmukaiset kaikkein eri käyttäjäryhmien kannalta; sivuston tuli palvella kaikkien kolmen akatemian viestintäfunktioita

Digia ehdotti Taideyliopistolle Drupal 7 -julkaisujärjestelmään perustuvaa toteutusta. Drupal oli järkevä valinta, sillä se integroituu eri järjestelmiin ohjelmointirajapintojensa ansiosta nopeasti ja toimintavarmasti, ja projektissa oli tarkoitus toteuttaa useita integraatioita.

Monipuoliset ominaisuudet palvelevat eri käyttäjiä

Laajamittainen, tuhansia sivuja sisältävä responsiivinen verkkopalvelu julkaistiin joulukuussa 2014. Se on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sivusto on toteutettu Drupal-julkaisujärjestelmän versiolla 7, ja palvelinympäristönä käytettiin Pantheonia, joka on nopea ja monikäyttöinen Drupal-sovelluksiin erikoistunut PaaS-tarjoaja. Sivusto integroi tietoa yliopiston osastoilta ja henkilökunnalta yliopiston henkilökohtaisista hakemistoista.

Palvelu tarjoaa hyvät mahdollisuudet kirjautumattomien ja kirjautuneiden käyttäjien sisällönhallintaan sekä sisällön editoimiseen ja kommentoimiseen ennen julkaisua. Koska Taideyliopiston kolmella akatemialla on erilliset sisällöntuotanto-organisaatiot, käytettiin tämän toteuttamiseen paljon aikaa ja vaivaa. Näin sisällöntuotannosta ja sisältöjen hallinnasta saatiin tehtyä mahdollisimman helppoa eri tasojen käyttäjille superadmineista käyttäjiin, joilla on hyvin rajoitetut käyttöoikeudet.

Digia toteutti sivustolle muun muassa monipuolisen hakutoiminnallisuuden henkilölistauksineen Shibboleth-autentikaatiolla. Myös Taideyliopiston intranet integroitiin verkkopalveluun. Lisäksi tapahtumakalenteriin on rakennettu integraatio Piletti.fi:n ja Lippupalvelun lipunmyyntijärjestelmiin, jonka ansiosta lippujen saatavuustilanne on nähtävissä Taideyliopiston sivustolla.

Valve Groupin toteuttaman Musiikkitalo-verkkopalvelun rajapintaan toteutettiin räätälöity integraatio, joka mahdollistaa Taideyliopiston konsertti-, tapahtuma- ja maksutietojen näyttämisen Musiikkitalon verkkopalvelun kalenterissa.

Palvelun hakumoottori on toteutettu suureksi osaksi räätälöidysti, mutta se on myös integroitu Solr-hakumoottoriin, mikä mahdollistaa monipuoliset haut, mutta vähentää räätälöinnin tarvetta.

Tekninen toteutus tehtiin neljän hengen tiimissä ketterän kehityksen periaatteita noudattaen. Lisäksi projektissa oli mukana erillinen projektipäällikkö.

“Kyseessä oli aivan uuden organisaation laaja ja kunnianhimoinen sivusto, joten mistään helposta tehtävästä ei ollut kyse. Haasteita aiheutti sekin, että jotkin asiat ja määrittelyt muuttuivat matkan varrella. Rima oli koko ajan todella korkealla, mutta kaikesta selvittiin kuitenkin kunnialla. Digialla oli kiitettävän joustava ja ketterä ote tekemiseen”, kertoo projektipäällikkö Anna-Elina Matilainen Taideyliopistosta.

Sivuston tuli palvella kaikkien kolmen akatemian viestintäfunktioita.

Takaisin ylös