Taloustietoa

Päivitetty: 2.5.2017

Vuosi 2017


Liikevaihto
96,2 
miljoonaa euroa


 


Liikevoitto
1,8 
miljoonaa euroa,
1,9 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,04 
euroa  Henkilöstön määrä  
1 005
joulukuun lopussa


Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

* Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2017 osalta osakeannilla. Laimennusvaikutuksella oikaistuissa tunnusluvuissa on huomioitu johdon osakepalkkiojärjestelmän vaikutus.
** Oma pääoma jaettuna osakkeiden laimentamattomalla lukumäärällä tilinpäätöshetkellä.
*** Oma pääoma jaettuna osakkeiden laimantamattomalla osakeantioikaistulla (v.2017) lukumäärällä keskimäärin.
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 23 789 462 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 23 789 462 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 26 716 760 kpl. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Vertailuluvut 2016 on tuloksen osalta oikaistu.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Takaisin ylös