Toimitusjohtaja ja johto

Timo Levoranta
Timo Levoranta
Timo Levoranta

TOIMITUSJOHTAJA
s. 1965, DI, KTK

Toimitusjohtaja 1.5.2016 alkaen ja Digian johtoryhmän jäsen. Vastaa yrityksen operatiivisesta liiketoiminnasta ja raportoi Digian hallitukselle. Työskennellyt aiemmin Digian Kotimaan liiketoimintojen johtajana. Timo Levoranta on toiminut aiemmin useissa eri johtotehtävissä ICT-toimialalla, viimeksi TDC Finland Oy:n toimitusjohtajana (2011-2015). Aiemmin hän on työskennellyt myynti- ja markkinointijohtajana Outokumpu Oyj:ssä (2008-2011) sekä eri tehtävissä TeliaSoneralla (2002-2008) ja Soneralla (1995-2002).

Tuula Haataja
Tuula Haataja
Tuula Haataja

TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA
s. 1964, KTM

Talous- ja rahoitusjohtaja, Digian johtoryhmän jäsen vuodesta 2013. Vastaa yhtiön taloudesta ja hallinnosta. Ennen Digialle siirtymistään Tuula Haataja työskenteli YIT:ssä Suomen rakentamispalveluiden talousjohtajana, YIT Building Services -segmentin sekä YIT Primatelin talousjohtajana (2002–2013) ja Soneralla useissa eri taloushallinnon johtotehtävissä (1995–2002). Hän on myös työskennellyt PWC:llä tilintarkastajana (1991–1995), jolloin hänen pääasialliset vastuualueensa olivat Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa.

Mika Kervinen
Mika Kervinen
Mika Kervinen

LAKIASIAINJOHTAJA
s. 1968, OTK, VT

Lakiasiainjohtaja, Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 lähtien. Vastaa yhtiön lakiasioista. Ennen Digialle siirtymistään Mika Kervinen on työskennellyt lakimiehenä Fondialla (2015–2016), liiketoiminnan tuki -yksikön johtajana TDC Finland Oy:ssä (2012–2014), yritysjuristina erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä Nokian verkkoyhtiöissä (2004–2012), TeliaSonera Oyj:ssä (1998–2012) ja Kesko Oyj:ssä (1996–1998). 

Erkki Talvela
Erkki Talvela
Erkki Talvela

KAUPALLINEN JOHTAJA
s. 1953, Ekonomi

Kaupallinen johtaja, Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 lähtien. Kotimaan johtoryhmän jäsen 2015-2016. Vastaa yhtiön myynnistä, markkinoinnista, palvelumuotoilusta, konsultoinnista sekä digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Ennen Digialle tuloaan toiminut mm. Bearingpoint, Executive, Senior Adviser (2013–2015), Compass Management Partners Oy, toimitusjohtaja (2004–2012), CAA Consulting Oy toimitusjohtaja (1991–2003), Datatime/Tecnical Systems Oy toimitusjohtaja (1987–1990), Hewlett Packard Oy myynti- ja markkinointijohtaja (1984–1987), Esselte Oy myyntijohtaja (1980–1983), IBM Oy tuotepäällikkö (1975–1980).

Tommi Flink
Tommi Flink
Tommi Flink

LIIKETOIMINTAJOHTAJA
s. 1975, FM (Tietotekniikka)

Finanssialueen tuote- ja palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja, Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen. Kotimaa-liiketoiminnan johtoryhmän jäsen vuosina 2014-2016. Toiminut Digialla finanssialueen liiketoiminnan eri johtotehtävissä vuodesta 2007, vuosina 2000–2006 tuotekehitystehtävissä ohjelmistosuunnittelijana ja kehityspäällikkönä Boss Information Oy:ssä ja Samstock Oy:ssä. Valmistunut Jyväskylän Yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 2001, pääaineena ohjelmistotekniikka.

Tom Puusola
Tom Puusola
Tom Puusola

LIIKETOIMINTAJOHTAJA
s. 1967, tekn. yo

Liiketoimintajohtaja, Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen. Kotimaa-liiketoiminnan johtoryhmän jäsen ja toimitusjohtajan varamies Kotimaa-segmentin osalta 2014-2016. Konsernin johtoryhmän jäsen vuosina 2012–2014. Toiminut aiemmin Digian liiketoiminnan kehitysjohtajana (2010–2013) ja integraatioliiketoiminnan vetäjänä (2009). Tätä ennen integraatioliiketoimintaan, strategisiin asiakkuuksiin sekä kehitystoimintaan liittyviä johtotehtäviä Digian teollisuus ja kauppa -divisioonassa (2006–2008), Sentera Oyj:ssä (2003–2006), Iocore Oyj:ssä (2000–2003) ja Open Solutions Group:ssa (1998–2000). Ennen Digian edeltäjälle siirtymistä työskenteli Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:ssä julkaisu- ja internet-tehtävissä (1992–1998) sekä Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT:ssä ohjelmistokehitystehtävissä (1989–1992). Opiskellut tietotekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa.

Teemu Virtanen
Teemu Virtanen
Teemu Virtanen

LIIKETOIMINTAJOHTAJA
s. 1978, LuK

Liiketoimintajohtaja, Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen. Digian Kotimaa-liiketoiminnan johtoryhmän jäsen 2015-2016. Toiminut Digian integraatioliiketoiminnan vetäjänä (2013-). Työskennellyt aiemmin integraatioliiketoimintaan liittyvissä johtotehtävissä Digian Digital Services -yksikössä (2010–2012) ja Integration Solutions -yksikössä (2009–2010), sähköisen asioinnin, viestintäjärjestelmien ja integraation ratkaisutoimituksiin liittyvissä projektinjohto- ja esimiestehtävissä Digian teollisuus ja kauppa -divisiooonassa (2007–2008), Sentera Oyj:ssä (2005–2006) ja Key Partners Oy:ssä (2005). Ennen Digian edeltäjälle siirtymistä hän on työskennellyt projektinhallinta- ja asiantuntijatehtävissä mm. julkaisujärjestelmien parissa Casedev Active Oy:ssä (2001–2004).

Marko Saarinen
Marko Saarinen
Marko Saarinen

Liiketoimintajohtaja
s. 1969, MBA

Liiketoimintajohtaja, digitaaliset palvelut, Digian johtoryhmän jäsen 1.7.2016 alkaen. Toiminut Digian konsultointi- ja palvelumuotoiluliiketoiminnan johtajana ja johtavana konsulttina (2014-). Aiemmin johtanut Solita Oy:n konsultointi- ja palvelumuotoiluliiketoimintaa (2011-2014) ja toiminut Google Enterprise -liiketoiminnan Suomen myyntijohtajana (2009-2011). Toiminut työuransa aikana digitaalisen liiketoiminnan konsultointiin sekä tätä tukevien ohjelmistoratkaisuiden myyntiin ja myynnin johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Valmistunut Pacific Lutheran Universitysta (Yhdysvallat) MBA:ksi vuonna 1995.

Juhana Juppo
Juhana Juppo
Juhana Juppo

CTO
s. 1971, FM (Tietojenkäsittely)

Digian CTO, Digian johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen. Vastaa ratkaisuarkkitehtuuripalveluista ja teknologiajohtamisesta Digialla. Aiemmin toiminut mm. liiketoiminnan kehitysjohtajana Finanssi-Kontio Oy:ssa (2013-2016) ja palvelujohtajana CGI suomessa (2011-2013) sekä CTO:na Capgemini Finlandissa (2005-2011).

Heikki Honkala
Heikki Honkala
Heikki Honkala

LIIKETOIMINTAJOHTAJA
s. 1968, datanomi

Toimialaratkaisut-liiketoiminta-alueen vetäjä ja Digian johtoryhmän jäsen 1.4.2017 alkaen. Aiemmin Heikki Honkala on toiminut Digia Oyj:ssä Microsoft Business Solutions -alueen johtajana (2016-2017).

Ennen Digialle siirtymistään hän on työskennellyt:

  • CGI Suomi Oy:ssä myyntijohtajana, Horisontaalipalveluissa (2015-2016) sekä johtajana, Integrations & CRM -liiketoiminnassa (2012-2014),
  • Logica Suomi Oy:ssä palvelujohtajana, Integrations & MDM -yksikössä (2010-2012) sekä liiketoimintapäällikkönä, Integraatioliiketoiminnassa (2004-2010),
  • WM-data Oy:ssä projektipäällikkönä (1998-2004) ja
  • Novo Group Oyj:ssä pääsuunnittelija (1997-1998) sekä ATK-suunnittelijana (1990-1997).

Toimitusjohtaja

 Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii Digian hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään kirjallisesti hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.5.2016 alkaen toiminut DI, KTK Timo Levoranta. 

 

Johto

Johtoryhmän tehtävä on tukea toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimisuhteeseensa liittyvistä ehdoista. 

Toimitusjohtaja on Digian johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluu kymmenen henkilöä. Kerran viikossa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa, strategian toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Se laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.