Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levorannan kommentit ensimmäisestä vuosineljänneksestä 2017


”Digian vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 22,5 (21,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvua tukivat Integraatio ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen hyvä kehitys. Digian vahva integraatio-osaaminen on kriittinen osa digitalisaation ja digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä. Tällä vahvuusalueellamme kysyntä oli hyvä. Digitaalisissa palveluissa verkkokaupan ratkaisujen myynti kehittyi myönteisesti. Lisäksi Kansallisen tulorekisterin käynnistyminen tuki Digian liikevaihdon kasvua. Liikevaihdon kasvua hidastivat erityisesti muutaman asiakkaan toimitusten siirtymiset ja eräiden kiinteähintaisten projektien odotettua pidempi kesto.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 11,6 (12,1) miljoonaa euroa, eli 51,5 (56,5) prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 5,8 (6,6) miljoonaa euroa, eli 25,9 (30,9) prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Tuoteliiketoimintaan sisältyy lisenssien ylläpitoa.

Digian liiketulos oli 0,1 (0,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 0,3 (4,4) prosenttia. Liiketulosta laskivat tietyt haasteelliset toimitusprojektit, joita emme saaneet päätökseen ennakoidun mukaisesti sekä kasvu- ja rekrytointipanostukset, jotka eivät vielä näkyneet liikevaihdossa.

Kasvustrategiamme toteuttamiseksi jatkoimme ammattilaisten rekrytoimista erityisesti Toimialaratkaisut-palvelualueelle ja Digitaalisiin palveluihin. Digian henkilöstön määrä oli maaliskuun 2017 lopussa 912, jossa oli kasvua 40 henkilöä eli 4,6 prosenttia verrattuna tilikauden 2016 loppuun. Digia jatkaa vuoden 2017 aikana panostuksiaan osaamisrakenteensa kehittämiseksi markkinatilannetta vastaavaksi.

Arvioin markkinoiden kehittyvän vuonna 2017 myönteisesti edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaiden kasvava tarve vastata digitaalisen transformaation tuomiin muutoksiin vauhdittaa Digian ratkaisujen ja palveluiden kysyntää. Toisaalta asiakkaiden päätöksenteon ja suurten asiakasprojektien hyväksynnän ajoittumista on vaikea ennustaa.
Tavoitteenamme on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Keskeisenä tavoitteenamme vuonna 2017 on kiihdyttää liikevaihtomme kasvua.”

 Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2017, 28.4.2017

Timo Levoranta

Timo Levoranta
ToimitusjohtajaDigia sijoituskohteena -alasivut

Takaisin ylös