Sähköinen asiointi

Yhtenäistä palvelua ajasta ja paikasta riippumatta

Konseptoimme ja kehitämme kanssasi sähköisen asioinnin palvelun, jota käyttäjät rakastavat. 

Sähköinen asiointi mahdollistaa julkisen ja yksityisen sektorin palvelujen tarjoamisen vuorovaikutteisesti eri sidosryhmille ajasta ja paikasta riippumatta. Palveluiden helppokäyttöisyys, luotettavuus, korkea tietosuoja sekä mukautettavuus käyttäjien ja muuttuvan lainsäädännön tarpeisiin ovat tämän päivän sähköiseltä asioinnilta vaadittavia kyvykkyyksiä. Sähköistä asiointia hyödyntävät ovat tottuneet asioiden joustavaan hoitamiseen ja edellyttävät palveluntarjoajilta välineitä palvelujen helppoon tavoitettavuuteen, tiedon tuottamiseen ja jakamiseen sekä asioiden vireille saattamiseen.

Näin autamme

Me konseptoimme, suunnittelemme ja toteutamme sähköisen asioinnin palveluita ja monikanavaisia sähköisen asioinnin palvelukokonaisuuksia – olipa kyseessä esimerkiksi viranomaisen tarjoama lupapalvelu tai finanssisektorin yrityksen sähköisen asioinnin kehittäminen, jossa asiakkaat kykenevät hoitamaan pankki-, vakuutus- ja varainhoitoasiansa joustavasti sekä aika- ja paikkariippumattomasti. 

Sähköisen asioinnin kehittämiseen liittyy aina myös organisaation toimintatapojen ja palveluprosessien uudistaminen. Siksi kokeneet ja näkemykselliset kehittämiskonsulttimme työskentelevät kanssasi ja auttavat sinua muutoksen suunnittelussa, läpiviennissä ja johtamisessa. Palvelumuotoilijamme varmistavat sähköisen asioinnin palveluiden käyttäjälähtöisyyden ja ainutlaatuisen käyttökokemuksen toteutumisen. 

Tutustu tapaamme toimiaParannat palveluidesi hyödynnettävyyttä ja kykyäsi palvella sidosryhmiäsi

Palvelusi ovat tehokkaasti käytettävissä myös sähköisessä palvelukanavassa ajasta ja paikasta riippumatta.

Asiakaspalvelun laadun ja kustannustehokkuuden parantuminen

Paperilomakkeiden käsittelystä ja näpyttelystä omiin järjestelmiin ja rekistereihin päästään eroon, kun koko “asiointiputki” sähköisestä asionnista päätöksentekoon ja tiedoksi saattamiseen voidaan automatisoida. Asiointia voidaan siirtää asiakkaiden kannalta joustavampaan ja läpinäkyvämpään sekä organisaation kannalta kustannustehokkaampaan kanavaan.

Sähköisen asioinnin kautta organisaatiosi on nopeammin ja helpommin saavutettavissa

Verkko on nykyään monelle ensimmäinen paikka, josta apua ja palveluita lähdetään etsimään. Palvelusi uudella laatutasolla voit esimerkiksi julkishallinnon organisaatiossa paitsi saavuttaa hallintolain ja hyvän hallintotavan vaatimukset, myös murtaa viranomaispalveluiden monimutkaisuudesta juontuvat vanhat käsitykset. Lisäksi laadukkaalla sähköisellä asioinnilla parannat asiakastyytyväisyyttä, josta on tullut kaikilla toimialoilla tärkeä mittari.Pystyt tarjoamaan parempaa palvelua, joka hyödyttää sekä sinua että asiakkaitasi

Palveluiden tavoitettavuuden parantuminen

Henkilöstöltä vapautuva aika muihin korkeamman lisäarvon asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtäviin

Asiakaspalvelun laadun ja tehokkuuden parantuminen palvelun joustavuuden ja itsepalveluasteen kasvun myötä

Kustannustehokkuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääntyminen palveluprosessien ja toimintamallien uudistamisen myötä

 

laitekuva.png

Palveluntarjoajaorganisaation toiminnan läpinäkyvyyden lisääntyminen sekä monipuolisempi ja kattavampi kuva organisaation toiminnasta


Asioiden käsittely- ja läpimenoaikojen lyhentyminen asianhallinnan kehittämisen ja asioiden käsittelyn automatisoinnin myötä


Asiakkaan parempi näkyvyys asiointiprosesseihin ja asian käsittelyn tilaan