Finanssiala murroksessa

- Arjen muuttuneet käytännöt ja toimialan säätely määräävät suunnan

/Global/DigiaWeb/Images/toimialasivut/kaupunkikuva1.png

Osaamisemme palvelee monipuolisesti eri finanssialan toimijoita. Hyvä toimialatuntemuksemme sekä kykymme reagoida muuttuviin tarpeisiin nopeasti ja toimittaa luvatusti korostuvat asiakaspalautteissamme. Siksi alan suurimmat toimijat Suomessa ovat valinneet meidät kumppanikseen.

Markkinoilla erottautumiseen ja asiakassuhteen syventämiseen vaaditaan asiakkaan asiointiprosessin ymmärtämistä ja järjestelmiä, jotka taipuvat ketterästi uusiin vaatimuksiin ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Me Digialla uskomme, että rahoitusalalla johtavat toimijat erottuvat muista seuraavien ominaisuuksiensa ansiosta:


Kyky ymmärtää
muutos
Asiakkuuden hallinta on siirtynyt loppuasiakkaalle. Asiakas hallitsee kokemustaan itse. Toiveet ja tarpeet vaihtelevat: joskus on aikaa uppoutua tutkimaan sijoitusvinkkejä, toisinaan on tärkeintä saada asiat hoidettua nopeasti. Asiointikokemus voi olla elämyksellinen tai tehokas – asiakas valitsee itse.

Tutustu tarjoomaamme
  Digia Foresight
  CRM-tarjoomamme perustuu Microsoftin teknologioihin 
  Analytiikka

Kyky luoda
vahva asiakkuus
Kilpailuetu rakennetaan asiakassuhteen kautta, yksilöllisten lisäarvopalveluiden avulla. Kuinka perustoiminnan päälle luodaan kiinnostavia ja asiakkaan arjessa olennaisia lisäarvopalveluita, jotka saavat asiakkaan sitoutumaan? Kuinka varmistetaan asiakkaalle henkilökohtainen kokemus monikanavaisessa toimintaympäristössä?

Tutustu tarjoomaamme
  Sähköiset palvelut 
  Mobiliteetti

Kyky rakentaa
tehokas perusta
Jotta toiminta täyttää sille asetetut standardit, asiakaskokemus on saumaton ajasta ja paikasta riippumatta ja asiakaslupaus lunastetaan eri kanavissa, on organisaation toiminnan ja prosessien myös ohjauduttava saumattomasti ja läpinäkyvästi. Me tarjoamme kotimaan finanssimarkkinoiden laajimman tuoteportfolion, joka on jalostunut liki 30 vuoden toimialakokemuksella.

Tutustu tarjoomaamme
  Rahastot ja varainhoito
  Pankit ja välittäjät 
  Vakuutusyhtiöt 
  Integraatio

Kyky sopeutua
muuttuviin tilanteisiin
Tehokas sopeutuminen viranomaisvaatimuksiin on alan elinehto. Reaaliaikainen tiedon hyödyntäminen ja joustavat modulaariset järjestelmät antavat valmiudet toimia ketterästi alati kehittyvässä markkinassa. Muutos luo myös kysyntää keskitetyille palveluratkaisuille, kuten Digia Integraation Asiantuntijakeskus (ICC), jonka avulla integraatiopalvelu voidaan ulkoistaa osittain tai kokonaan meille.

Tutustu tarjoomaamme
  Rahastot ja varainhoito
  Pankit ja välittäjät
  Vakuutusyhtiöt
  Integraatio  
  Analytiikka

Ota yhteyttä

/Global/DigiaWeb/Images/employee_images/pulkkinen_pekka_WEB.jpg
Pekka Pulkkinen
Myyntijohtaja
Puh. 050 311 2188
etunimi.sukunimi@digia.com
Pyydä lisätietoja

Menestystarinoita

Case LähiTapiola

LähiTapiola-pankki otti käyttöönsä Digian AOS (Account Operator System) -järjestelmän, joka tarjoaa pankille kaikki modernin tilinhoitajayhteisön tarvitsemat toiminnot.