Digitaaliset palvelut

Modernia sähköistä asiointia.

/Global/DigiaWeb/Images/offering_images/digital_services2_640x270.jpg

Laadukkaan verkkoläsnäolon puuttuminen voi yrityksen tai tuotteen imagon kannalta olla tuhoisaa. Pelkkä kaunis verkkosivu ei riitä nykyaikaisen sähköisen asioinnin toteuttamiseksi. Asiakas odottaa organisaatiolta monikanavaista ja jatkuvaa tavoitettavuutta sekä asiointipalvelun korkeatasoista käyttökokemusta. Tarjolla olevia palveluja on helppo vertailla ja huonosta palvelusta paha kello kuuluu virtuaalisessa maailmassa kauas.

Moderni sähköinen asiointi on yhä enemmän sähköistä läsnäoloa sekä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Asiointimuodot voivat olla moninaiset vaihdellen sähköisestä asiakaspalvelusta monikanavaiseen verkkokauppaan tai profiloivista tietopalveluista sosiaaliseen verkostoyhteistyöhön. Sähköisten asiointiratkaisujen avulla tuetaan asiakkaan asiointitarvetta jatkumona ja asiakaskokemukseen vaikutetaan positiivisesti pitkällä aikavälillä. Tämä lisää asiakasuskollisuutta.


Digia on sähköisen asiakaspalvelun osaaja

Digia toimii sähköisen ja monikanavaisen asioinnin kehityksen kärjessä. Kuulumme sähköisten asiointiratkaisujen johtaviin toimittajiin Suomessa. Olemme kokenut monialaosaaja keskeisillä sähköisen asioinnin ydinalueilla, joita ovat portaali- ja sisällönhallintaratkaisut, asianhallintaratkaisut, monikanavaiset yritysratkaisut sekä järjestelmäintegraatio.

Sähköistä asiointia on kehitettävä huomioiden asiakkaan koko asiointielinkaari sekä siihen kytkeytyvä organisaation palveluprosessi. Edellytyksenä on keskeisimpien palveluprosessiin kytkeytyvien taustajärjestelmien, asiakkuudenhallinnan, analytiikkapalvelujen ja sisällönhallinnan sujuva yhteiskäyttö yhdistettynä tietoturvalliseen ja korkeatasoiseen sekä ennen kaikkea personoituun käyttökokemukseen.


Ota yhteyttä

Marko Saarinen
Liiketoimintakonsultti, palveluiden kehittäminen
Puh. 040 740 1711
etunimi.sukunimi@digia.com
Pyydä lisätietoja

Digia blogi

1.8.2014 | Aki Kortesniemi
Hyvä palvelu yllätti verkkokaupassa >>

23.6.2014 | Milla Danielsen
Voiko digitaalinen palvelu korvata ihmisen? >>

Menestystarinoita

Case Ympäristöministeriö

”Ympäristöministeriön ja EU-tason vaatimukset saattavat muuttua nopeallakin aikataululla. Kehitimme mallin, joka mahdollistaa raporttien helppoa muokattavuutta."
Lue lisää